طراحی پیکتوگرام

پیکتوگرام به طور کلی نوعی نماد است، این نماد تصویری از یک جسم واقعی است، حال این نماد می تواند، یک نماد هشدار دهنده، راهنمایی کننده و ازین دسته نمادها باشد. درواقع هدف از طراحی پیکتوگرام آسان کردن ارتباط مخاطب در یک محیط می باشد، نکته بسیار مهم در رابطه با پیکتوگرام این است که نماد باید در همه کشور ها مفهوم را به طور کامل بیان کند، نماد از تصویر ایجاد شده است و ربطی به زبان کشور ها ندارد، تصویر باید بتواند به انسان ها پیام مورد نظر را برساند، به معنای دیگر پیکتوگرام یک زبان جهانی است و باید به گونه طراحی شود که افراد در یک نگاه معنای آن را متوجه شوند. این موضوع در واقع یک اصول کلی در زمینه قوانین طراحی پیکتوگرام می باشد.

موارد استفاده پیکتوگرام

پیکتوگرام ها در جوامع مدرن در واقع به عنوان یک نشانه و یا دستورالعمل استفاده می شوند و به دلیل داشتن ذات گرافیکی واقع گرایانه و همچنین قابل درک بودن، کاربردهای بسیار زیادی دارند. برای مثال از متداول ترین نوع پیکتوگرام ها می توان به علائم های هشدار دهنده در ارتباط با استفاده از مواد های خطرناکی مثل مواد رادیواکتیو، مواد سمی و یا مورد های مربوط به خطر اشتعال نیز اشاره کرد.

پیکتو گرام را با لوگو اشتباه نگیریم!

ممکن است اشتباها تصور کنید پیکتوگرام همان لوگو است، اما واقعیت این است که اینگونه نیست، اگر به صورت تخصصی به این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم که لوگو یک عنوان است که به اشکال و صورت های مختلف گرافیکی در می آید و طراحی این اشکال در واقع به سلیقه و خلاقیت طراح مورد نظر بستگی دارد. در مقابل پیکتوگرام یک تصویر گرافیکی ساده محسوب می شود که هر شخص با دیدن آن به مفهوم نهایی پی می برد. در حال حاضر استفاده از پیکتوگرام در وب سایت ها و همچنین نرم افزارها بسیار دیده می شود، و به این ترتیب نشانه ها در صفحه های نمایش کامپیوتر و گوشی ها به منظور هدایت بهتر کاربر ایجاد می شوند.

اولین استفاده پیکتوگرام

در سال 1964، دقیقا در زمان المپیک توکیو، این علامت بسیار مورد توجه قرار گرفت و استفاده آن به معنای دیگر گسترده شد،  به این صورت که شکل های ورزشی به شکل کارکتر به نمایش گذاشته شدند، قابل به ذکر است که قبل از این دوره از پیکتوگرام در اروپا برای نماد های راهنمایی رانندگی استفاده می شد، به دنبال آن ها ژاپنی ها به استفاده از پیکتوگرام پرداختند، اگر دقت کنید امروزه در اکثر تابلو های راهنمایی رانندگی از علامت ها استفاده شده است، البته به غیر از آمریکا که از حروف استفاده می شود، نقطه عطف و اوج استفاده از پیکتوگرام در همان المپیک توکیو بود… به طور کلی امروز در جهان به صورت گسترده از پیکتوگرام استفاده می شود، به این دلیل که علائم و تصویر ها نقش بسیار مهمی در ارتباطات در جهان دارند.