26 ایده بسته بندی سازگار با محیط زیست – بخش 2

26 ایده بسته بندی سازگار با محیط زیست – بخش 2

در سطح جهانی سالانه بیش از 2 میلیارد تن زباله ایجاد می کنیم. بیشتر این زباله ها مربوط به بسته بندی های یکبار مصرف است که پس از استفاده در نظر گرفته شده به محل دفن زباله ختم می شود. با این حال، با تغییر نگرش های جامعه در جهت...

ادامه مطلب

26 ایده بسته بندی سازگار با محیط زیست – بخش 1

26 ایده بسته بندی سازگار با محیط زیست – بخش 1

کاهش، استفاده مجدد، بازیافت: یک بازتعریفی از طراحی مدرن است. این به مانند یک تهدید سه گانه برای سبز شدن است و در ایده های بسته بندی دوستانه محیط زیست زیر لحاظ شده است. در ادامه مقاله 26 ایده بسته بندی سازگار با محیط زیست همراه ما باشید. در سطح جهانی...

ادامه مطلب