نحوه ایجاد یک پوستر مینیمالیستی – بخش 2

برای سوق دادن مردم به سمت تجارت خود نیازی به بازارگرمی ندارید. خیابانی شلوغ یا یک مرکز شلوغ را تصور کنید که می خواهید پوستر خود را در جایی با تعداد زیادی از تماشاگران تماشا کنید و یک پوستر مینیمالیستی در وسط همه اینها فضایی ایجاد می کند که شما می توانید خود را به رخ دیگران بکشید.

ادامه مطلب

نحوه ایجاد یک پوستر مینیمالیستی – بخش 1

برای سوق دادن مردم به سمت تجارت خود نیازی به بازارگرمی ندارید. خیابانی شلوغ یا یک مرکز شلوغ را تصور کنید که می خواهید پوستر خود را در جایی با تعداد زیادی از تماشاگران تماشا کنید و یک پوستر مینیمالیستی در وسط همه اینها فضایی ایجاد می کند که شما می توانید خود را به رخ دیگران بکشید.

ادامه مطلب

آگاهی از برند ها را چگونه ایجاد کنیم؟

آگاهی از برند ها را چگونه ایجاد کنیم؟

آگاهی از برند می تواند مفهومی انتزاعی داشته باشد. چگونه مردم را از نام تجاری خود آگاه می کنید؟ چه عاملی باعث می شود یک برند در ذهن مردم برجسته شود؟ آیا محصول می تواند درمورد خودش حرفی بزند؟ و به معرفی خود بپردازد؟ چگونه یک برند تجاری می تواند مشتریان را متقاعد کند که محصولشان بهترین گزینه است؟

ادامه مطلب

8 نوع برند سازی و نحوه استفاده از آنها

8 نوع برند سازی و نحوه استفاده از آنها

همانطور که می دانید علاوه بر انواع مختلف برند ها، انواع مختلفی ازبرند های تجاری نیز در بازار وجود دارند. موثرترین استراتژی ها برای شرکت ها، گروه ها و سازندگان شخصی ساز به کار گرفته می شود. یک نام تجاری اساساً معرف شخصیت یک شرکت است، همچنین نام تجاری گام هایی است که شرکت برای بیان این شخصیت به مخاطبین خود برمی دارد

ادامه مطلب